شنبه 1398/1/31 - 17 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر قائم شهر - استان مازندران

معرفی امام جمعه
علی معلمی
علی معلمی
امام جمعه شهر: قائم شهر
استان : مازندران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مازندران - قائم شهر - خیابان آیت الله صالحی مازندرانی-البرز24
تلفن دفتر امام جمعه:
011-42223636
شماره فاکس:
011-42204388
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1398/1/23
ایکاش ما یک رئیس جمهور سپاهی میداشتیم . ایکاش وزرای ما از سپاه و بسیج برمیخاستند .
ایکاش ما یک رئیس جمهور سپاهی میداشتیم . ایکاش وزرای ما از سپاه و بسیج برمیخاستند .
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه