يکشنبه 1398/3/26 - 49 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر قائم شهر - استان مازندران

معرفی امام جمعه
علی معلمی
علی معلمی
امام جمعه شهر: قائم شهر
استان : مازندران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مازندران - قائم شهر - خیابان آیت الله صالحی مازندرانی-البرز24
تلفن دفتر امام جمعه:
011-42223636
شماره فاکس:
011-42204388
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1398/3/17
ما سختی های معیشتی و اقتصادی را تحمل میکنیم ، اما زیر بار ذلت پذیرفتن همه ی دستورات شیطان بزرگ نمیرویم.
ما سختی های معیشتی و اقتصادی را تحمل میکنیم ، اما زیر بار ذلت پذیرفتن همه ی دستورات شیطان بزرگ نمیرویم.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه