يکشنبه 1398/3/26 - 38 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر بند پی شرقی - استان مازندران

معرفی امام جمعه
محمد پوررمضان
محمد پوررمضان
امام جمعه شهر: بند پی شرقی
استان : مازندران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بابل جاده شهید صالحی بندپی شرقی روبروی بانک کشاورزی
تلفن دفتر امام جمعه:
01132725241
شماره فاکس:
01132725242
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1398/3/24
نشانه های محبت به خدا
نشانه های محبت به خدا
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه